STRONA GŁÓWNA
 Regulamin
 Informacje o GCI
 GCI w Zach.-Pom.
 Ważne adresy
 Gmina Warnice 2006

Gminne Centrum Informacji w Obrytej

logo

zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z gminy ... i okolic, rolników, siostry zakonne, księży, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych i powiatowych.